Hvor skal Ibsenbiblioteket ligge?

Innhold

Skien bystyre har valgt Kulturkvartalet som lokalisering for Ibsenbiblioteket og bygget "Trekrone" som Skiens nye ikonbygg.

Prosjektet «Trekrone» består av et lett tak som svever under trekronene i parken og med glassvegger på begge sider.  Bevegelsene i huset, både de arkitektoniske og fysiske, er organiske og langstrakte. Bibliotekets brukere beveger seg på slake ramper mellom de åpne etasjene, hvor også biblioteksfunksjoner er plassert. Bygget buer seg rundt de eksisterende trærne og legger seg inntil Ibsenhuset for å skape en sammenheng mellom nytt og gammelt.

Med «Trekrone» i Kulturkvartalet, vil Skien få et nøkternt ikonbygg, som vil bli en attraksjon og bidra til å utvikle Skien som reisemål. Samtidig ivaretar bygget bibliotekets funksjoner, også som inkluderende møteplass. Med lokalisering ved Ibsenhuset vil byen få et revitalisert og sterkere kulturelt tyngdepunkt.

Trekrone Kengo Kuma Header W1920

Bli med inn i vårt bibliotek som ennå ikke er bygd

Se arkitektens korte presentasjon av "Trekrone" - alternativ C i kulturkvartalet Her finner du den fullstendige presentasjonen av "Trekrone"

Arkitektene bak "Trekrone"

Bak "Trekrone" står japanske KENGO KUMA & ASSOCIATES og norske MAD ARKITEKTER

Kengo Kuma & Associates:
Yuki Ikeguchi, Marc Moukarzel, Jagoda Krawczyk,
Nicolas Guichard, Asger Taarnberg, Carlos Roig
Gimeneoz, Italo Mazzoleni, Tomohiro Matsunaga
(Render).

Mad Arkitekter:
Torkel Njå, Jens Walter, Monica Bellika Esaiassen,
Léo Lesage.

BuroHappold Engineering (Konstruksjonsteknikk):
Max Doelling, Peter Konnerup, Jose Allerhand,
Daniya Doelling.

MIR (Render)

Til toppen