Ibsen formidlingssenter

Innhold

Sølvåren er et nytt Ibsen-formidlingssenter integrert i Ibsenbiblioteket.

Bli kjent med Sølvåren Ibsen formidlingssenter

I prosjektet Trekrone er den arkitektoniske tolkningen av «Sølvåren» en uavbrutt reise mellom bykjernen og biblioteket, hvor øyeblikk for uplanlagte møter og nye perspektiver oppstår underveis. Besøkende og forbipasserende trekkes opp, under og gjennom bygningsvolumet, uavhengig av om man oppsøker biblioteket eller bare beveger seg gjennom området. Ibsenbiblioteket er derfor strategisk utformet med et utvalg av innganger fra alle retninger og i alle nivåer, for å sikre aktive bevegelsesmønstre og naturlige, gode forbindelser.

Også inne i Ibsenbiblioteket er byggets arkitektoniske utforming basert på en speiling av «Sølvårens» natur. Utgangspunktet er ikke rigide vegger og en gitt romsekvens, men heller åpne planløsninger med frie bevegelsesmønstre, regissert av de besøkendes opplevelse av rommene. Sølvåren, som den er beskrevet i programmet, er implementert i prosjektet, men ikke som en definert sone. Sølvåren slynger seg gjennom hele prosjektet i varierende intensitet. Ibsenformidlingen kommer til syne overalt, gjennom varierte medieformer, både som frittstående elementer og som integrerte installasjoner. Utstillingene langs fasadene er synlig utenfra, og forlenger Ibsens tilstedeværelse ut i bybildet. Ved å følge Sølvåren vil man ledes fra parknivået og enten ned i underverdenen eller opp mot høydene og utsikten.

Bygget «Trekrone» er tegnet av Kengo Kuma (J/F) og Mad arkitekter (N).

Kengo Kuma Ibsen Library Performance W1920
Til toppen