Reguleringsplan Ibsenbiblioteket

Innhold

Ibsenbiblioteket, et flerfunksjonelt hus med bibliotek, servicesenter, formidlingssenter og støttefunksjoner skal etableres i Kulturkvartalet.

Planarbeidet for Ibsenbiblioteket

Hensikten med planen er å etablere Ibsenbiblioteket, et flerfunksjonelt hus med bibliotek, servicesenter og Sølvåren Ibsen formidlingssenter samt støttefunksjoner som kontor og lager med mere. Det nye bygget knyttes sammen med Ibsenhuset og inngår i kulturkvartalet. Videre er hensikten med planen å ramme inn og styrke Lundeparken, etablere nye gang forbindelser gjennom området og styrke kulturkvartalet og sentrumsutviklingen i Skien.

 

Innspill

Varsel om oppstart ble kunngjort 18. februar 2023.
Frist for innspill er 22. mars 2023.
Planforslaget sendes inn våren 2023, og kommer til 1. gangs behandling høsten 2023.
Da er det igjen mulig å komme med innspill på planen.
2. gangs behandling er vinter 2024.

Plangrense Kulturkvartalet Skien
Plangrense Kulturkvartalet Skien

Stedsanalyse

Når det nye Ibsenbiblioteket skal reguleres er det krav om egen stedsanalyse som del av kunnskapsgrunnlaget. Stedsanalysen er utviklet av plankontoret Nomad.

Stedsanalyse for Ibsenbiblioteket
Til toppen