Reguleringsplan Ibsenbiblioteket

Innhold

Ibsenbiblioteket, et flerfunksjonelt hus med bibliotek, servicesenter, formidlingssenter og støttefunksjoner skal etableres i Kulturkvartalet.

Planarbeidet for Ibsenbiblioteket

Hensikten med planen er å etablere Ibsenbiblioteket, et flerfunksjonelt hus med bibliotek, servicesenter og Sølvåren Ibsen formidlingssenter samt støttefunksjoner som kontor og lager med mere. Det nye bygget knyttes sammen med Ibsenhuset og inngår i kulturkvartalet. Videre er hensikten med planen å ramme inn og styrke Lundeparken, etablere nye gang forbindelser gjennom området og styrke kulturkvartalet og sentrumsutviklingen i Skien.

Innspill

Planforslaget ble førstegangsbehandlet i utvalg for teknisk sektor 11. juni 2024. Det er mulig å komme med innspill til planforslaget fram til 20. august 2024.

Forslaget skal til andregangsbehandling høsten 2024. 

Plangrense Kulturkvartalet Skien
Plangrense Kulturkvartalet Skien

Stedsanalyse

Når det nye Ibsenbiblioteket skal reguleres er det krav om egen stedsanalyse som del av kunnskapsgrunnlaget. Stedsanalysen er utviklet av plankontoret Nomad.

Stedsanalyse for Ibsenbiblioteket
Til toppen