Skissefase

Innhold

Høsten 2022 ble det gjennomført en skissefase for bygget Ibsenbiblioteket. Hensikten med skissefasen er å optimalisere, kartlegge og utarbeide alternativer for prosjektet.

Skissefase

Høsten 2022 ble det gjennomført en skissefase for bygget Ibsenbiblioteket. Hensikten med skissefasen er å optimalisere bygget, kartlegge risiko, innarbeide klimagassreduserende tiltak, utarbeide nedskalerte alternativer for prosjektet og nye kostnadskalkyler. Leveransen er en rapport som skal benyttes i forbindelse med politisk behandling, underlag i anskaffelse av entreprenør og rådgivere til prosjektering og i videre planlegging. I utarbeidelsen av de to skaleringsalternativene har arkitektene Kengo Kuma and Associates og Mad, sammen med Buro Happold og Bygganalyse, lagt vekt på reel reduksjon i pris, fremfor kun reduksjon av kvadratmeter. Prosjektets DNA/visjon, som gjorde at Trekrone ble valgt som vinner av arkitektkonkurransen, lever videre i begge alternativene.

Skissefasen Ibsenbiblioteket
Rapport fra skissefasen til Ibsenbiblioteket
Til toppen