Med utearealer menes torgplasser, parker, grøntareal og lignende. Ønsker du å benytte slike arealer til et arrangement, må du søke om tillatelse. Under finner du informasjon om hvordan du går fram, hvilke krav som stilles til deg som arrangør og hva Skien kommune kan hjelpe deg med.

Eli Haugland

kulturkontoret

Til toppen