Lokale aktivitetsmidler - LAM (Skien idrettsråd)

Innhold

Formålet med tilskuddsordningen til lokale idrettslag er å støtte opp om den frivillige medlemsbaserte idrettens arbeide for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). På bakgrunn av antallet barn og ungdom i kommunene er det avsatt en sum til fordeling mellom idrettslagene i alle landets kommuner. Idrettsrådet skal fordele det avsatte beløp mellom idrettslagene i sin kommune. Alle lag som aktiviserer barn og unge skal tildeles minimum kr. 1.000,- i støtte uten å måtte sende søknad om midler.

Retningslinjer for fordeling av midler

  • Støtte skal kun gis til de idrettslag som driver (idrettslig) virksomhet for barn (6-12 år) og / eller ungdom (13 – 19 år)
  • Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 del av midlene tilfaller hver målgruppe. Idrettsforbundet ønsker at tiltak for ungdom (13-19 år) skal prioriteres i forhold til barn.
  • Utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede) skal ivaretaes ved fordelingen.

I henhold til vedtak på Skien Idrettsråds årsmøte 04. april 2022 fordeles midlene for Skien kommune slik:

2/3 deler av det samlede tilskudd fordeles etter registrerte medlemstall for hvert enkelt idrettslag/forening i aldersgruppene 6-12 år og aldersgruppen 13-19 år. Den resterende 1/3 del av tilskuddet fordeles etter søknad til ulike tiltak som hvert enkelt lag/forening har planer om og som kan relateres direkte til aktivitet for gjeldene aldersgrupper.

Eksempel på dette kan være:

  • Tiltak for å få barn og unge tilbake til idretten.
  • Spesielle tiltak som gjør sitt til at aktiviteten øker i nærmiljøet.
  • Tilrettelegging for økt aktivitet for funksjonshemmede.
  • Legge til rette for at nye grupper barn og ungdom finner idrettstilbudet så attraktivt at de vil delta.
  • Utdanne ledere og trenere innen barne- og ungdomsidrett.

Slik søker du

Utfylt søknadsskjema på lokale aktivitetsmidler for 2023 sendes på epost til Skien Idrettsråd ved Dag Nielsen.

Det kreves ikke oppgitt medlemstall for gjeldende aldersgrupper som tidligere år da dette hentes ut av idrettsregistreringen for det enkelte lag/forening.

Søknadsskjema lokale aktivitetsmidler LAM 2023

Søknadsfrist

Søknad på lokale aktivitetsmidler for 2023 sendes Skien Idrettsråd innen 20. juni 2023.

Kontakt

  • Skien idrettsråd - Dag Nielsen
Til toppen