Foreldreveiledningsgrupper

Innhold

Det gis tilbud om veiledning til foreldre ved behov, individuelt og i grupper. Veiledningsmetoden som benyttes er COS-p (Circle of Security)

Til toppen