Helsestasjon for sped- og småbarn fra null til seks år er et helsefremmende og forebyggende tiltak for  barna i denne aldersgruppen og deres foreldre. Tjenesten skal utføre undersøkelser, gi helseopplysning/undervisning/veiledning og støtte til foresatte i omsorgsrollen. Målet er å bidra til å forebygge sykdommer, skade og fremme helse.

Til toppen