Helsestasjon for sped- og småbarn fra null til seks år er et helsefremmende - og forebyggende tiltak for  barna i denne aldersgruppen og deres foreldre. Tjenesten skal utføre undersøkelser, gi helseopplysning/undervisning/veiledning og støtte til foreldrene i foreldrerollen. Målet er å bidra til å fremme barns helse og oppvekstsvilkår og forebygge sykdommer og skade.  Helsestasjon behandler ikke syke barn, da skal egen lege brukes.

Til toppen