Tverrfaglig samarbeid

Innhold

Sammensatte utfordringer krever sammensatte tiltak. Helsestasjonen har utbredt tverrfaglig samarbeid med andre tjenester ved behov.

Til toppen