Fradeling - opprette matrikkelenhet

Innhold

Ønsker du å dele eiendommen din, må du søke om å opprette en ny grunneiendom. Når en ny grunneiendom opprettes, blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer disse prosessene:

  • Tillatelse til å opprette ny grunneiendom (deling).
  • Oppmålingsforretning hvor grensepunktene blir merket, nye grenser blir registrert i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer blir tinglyst.

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun deling trenger nabovarsel.
Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen, må du også søke om reguleringsendring.

Les om deling av landbrukseiendommer 

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

Bestill naboliste 
Send ut nabovarsel 

Naboene skal ha kopi av vedleggene du sender til kommunen.

Søknad med vedlegg sendes til Skien kommune på e-post post@skien.kommune.no eller til Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Vedlegg til søknaden:

Gebyr

Gebyr for opprettelse av ny grunneiendom 

Delingssøknader som også skal behandles etter jordloven, får et tilleggsgebyr på kr. 2000.

Til toppen