Seksjonering

Innhold

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en eller flere enheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger og næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene.

Seksjonering og deling av eiendom

Dersom eiendommen kan deles, kan det være fordelaktig å dele i egne gårds- og bruksnummer. Da unngår du en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen. Du må i tilfelle søke om å dele eiendommen i stedet for å seksjonere den.

Skal du seksjonere et byggetiltak som er søknadspliktig, må du også søke om godkjenning av byggesaken.

Ønsker du å endre en eiendom som allerede er seksjonert, må du søke om reseksjonering.

Slik søker du om seksjonering

Skriv ut søknadsskjema og fyll inn manuelt. Du skal sende tre eksemplarer til kommunen, hvor ett av disse må ha originale underskrifter, for å kunne tinglyses hos Statens kartverk.

Disse vedleggene må du sende sammen med søknaden:

  • Situasjonskart (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen)
  • Plantegninger
  • Vedtekter

Søknaden sender du til: Skien kommune, v/Landbruk og geodata, Postboks 158, 3701 Skien.

Søknadsskjema seksjonering Lag situasjonskart i kommunens webkart Bestill situasjonskart via Infoland

Gebyr

For saker som krever befaring er gebyret fem ganger rettsgebyret.
For saker som ikke krever befaring er gebyret tre ganger rettsgebyret.

Se satser for rettsgebyrsats på skatteetaten.no

Gebyr for seksjonering av uteareal.
Reseksjonering som endrer sameiebrøken slik at en seksjons brøk blir større utløser i tillegg dokumentavgift.

Kontakt

  • Skien kommunes servicesenter
    • Telefon: 35 58 10 00
  • Sigurd Laland
    • Telefon: 35 58 11 48 eller 92 05 81 37
  • Saleh Alhafni
Til toppen