Grenlandskommunenes innkjøpsenhet

Innhold

Felles innkjøpsfunksjon for Bamble-, Drangedal-, Kragerø-, Porsgrunn-, Siljan- og Skien kommune.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 158, Sentrum, 3701 Skien
Besøksadresse: Torggata 10, 3724 Skien (inngang Skistredet, Landmannsgården)
Organisasjonsnummer: 991 799 710
E-post: gki@skien.kommune.no

Ansatte

Daglig leder
Anette Wessel Gerner
telefon 41 23 20 20
anettewessel.gerner@skien.kommune.no

Innkjøpskonsulent
Torstein Roalkvam
torstein.roalkvam@skien.kommune.no
telefon 41 65 64 33

Rådgiver
Nina Elisabeth Rybråten
ninaelisabethsorensen.rybraten@skien.kommune.no
telefon 95 20 21 46

Spesialkonsulent
Bjørn Gunnar Lauritsen
bjorn.lauritsen@skien.kommune.no
telefon 90 11 00 81

Spesialkonsulent
Tone Elgen Semb
tone.semb@skien.kommune.no
telefon 45 27 85 11

Spesialkonsulent
Hanne Moen
hanne.moen@skien.kommune.no
telefon 94 43 71 86

Rådgiver
Frank Arne Hermansen
frank.arne.hermansen@skien.kommune.no
telefon 98 45 29 17

Maler for konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprotokoll

Maler (Protokoll skal føres for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eks. mva.)

Politiske vedtak

Lovverk

Driftsrapporter

Bakgrunn og organisering av innkjøpssamarbeidet

GKI er et forpliktende innkjøpssamarbeid som ble etablert i 2007, med formål om å oppnå:

  • Stordriftsfordeler ved bedre priser og betingelser
  • Redusere administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler
  • Redusere fakturamengde
  • Høy innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet

GKI er organisert som et kjøpsavtalesamarbeid med Skien kommune som vertskommune. 

Styret

Styret er det øverste samarbeidsorgan for innkjøpssamarbeidet og består av rådmennene/kommunedirektørene i deltakerkommunene. 

Styreleder:
Jan Sætre, rådmann i Siljan kommune

Styremedlem:
Karin Finnerud, Rose-Marie Christiansen, Hans Bakke, Dag William Eriksen,
Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang.

Observatør:
Elisabeth Timland (v/fagforeningene)

Samarbeidsråd

Samarbeidsrådet består av kontaktpersoner fra kommunene, og er et rådgivende organ ovenfor daglig leder ved GKI. Samarbeidsrådets oppgaver består av:

  • Rådgivning i saker om samarbeid, organisering, rutiner, retningslinjer og regelverk
  • Rådgivning ved utarbeidelse av virksomhetsplan, budsjett og årsmelding
  • Utvelgelse av fagpersoner til kompetansegrupper
  • Samarbeidsrådet utgjør kompetansegruppen på avtaleområdene el-kraft og forsikringer

Medlemmer i samarbeidsrådet (.pdf)

Kommunale og interkommunale selskaper

Flere kommunale og interkommunale selskaper har inngått samarbeidsavtale med GKI.

Selskaper tilsluttet innkjøpssamarbeidet (.pdf)

Til toppen