For deg som skal stemme

Innhold

Valgskjema
Foto: Tore Fjeld

På denne siden vil du finne informasjon om hvem som kan stemme, og hvordan du stemmer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Valget avholdes 10. og 11. september 2023.

Denne siden vil bli oppdatert med mer informasjon.

Hvem kan stemme?

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må du oppfylle følgende krav:

  • Du er norsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er eller har vært registrert bosatt i Norge.
  • Du er utenlandsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 11. september.
  • Du er statsborger i andre nordiske land (Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske statsborgere og utenlandske statsborgere. Les mer om manntallet lenger ned på siden.

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Hvis du har avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. Du kan selv bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller om du vil stemme på valgdagen.

Tidligstemming

Du kan tidligstemme på Skien servicesenter fra 3. juli til 9. august. Du må avtale tidspunkt for å avgi stemme. Ta kontakt med servicesenteret på telefon 35 58 10 00.

Tidligstemming er for deg som ikke kan stemme ved valgdagene eller i forhåndsstemmeperioden.

Forhåndsstemme

Skien bibliotek og Skien servicesenter

Du kan forhåndsstemme på Skien bibliotek og Skien servicesenter fra 10. august til og med 8. september. Åpningstid Skien servicesenter: mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Åpningstid Skien bibliotek: mandag til torsdag kl. 10.00-19.00, fredag kl. 10.00-16.00.

Siste mulighet for å forhåndsstemme er fredag 8. september. 

Forhåndsstemme på kjøpesenter

Det er også mulig å forhåndsstemme på noen kjøpesenter:

  • Grenlandssenteret (GS-senteret) på Bjørnstad 23. og 24. august (stemming mellom 15.00 - 20.00).
  • Lietorvet 25. og 26. august.
  • Arkaden 28. og 29. august (10.00 - 20.00).
  • Gulsetsenteret 30. og 31. august (stemming mellom 15.00 - 20.00).
  • Herkules 1. september Valglokalet finner du på torget, utenfor Klosterstua (10.00 - 20.00)
  • Herkules 2. september Valglokalet finner du på torget, utenfor Klosterstua (10.00 - 18.00).

Forhåndsstemme på institusjon

De som bor på institusjon kan forhåndsstemme der og får informasjon om når det er. Forhåndsstemming på institusjonene foregår fra 28. august til 6. september.

Hjelp til å stemme

Trenger du hjelp eller veiledning når du skal stemme så ta kontakt med en valgmedarbeider. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Valglokaler

På valgdagene 10. og 11. september kan du stemme ved følgende valglokaler:

Krets Valglokale Åpningstid 10.9. Åpningstid 11.9
Gimsøy Gimsøy ungdomsskole 16.00-21.00 09.00-21.00
Gjerpen Gjerpen ungdomsskole 16.00-21.00 09.00-21.00
Gulset Gulsethallen 16.00-21.00 09.00-21.00
Klyve Kongerød ungdomsskole 16.00-21.00 09.00-21.00
Melum Melum skole 16.00-21.00 12.00-21.00
Menstad/Bølehøgda Menstad ungdomsskole - flerbrukshall 16.00-21.00 09.00-21.00
Sentrum sør Lunde flerbrukshall 16.00-21.00 09.00-21.00
Sentrum nord Mæla ungdomsskole 16.00-21.00 09.00-21.00
Skotfoss Skotfoss skole 16.00-21.00 09.00-21.00
Svanvik Svanvik skole 16.00-21.00 12.00-21.00
Valebø Valebø grendehus 16.00-18.00 16.00-21.00
Åfoss Åfoss skole 16.00-21.00 09.00-21.00

Hjemmestemming

Det gis tilbud om hjemmestemming for personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i valglokalet. Hjemmestemming forgår 7. og 8. september, med påmelding til Servicesenteret senest 6. september.

Står du i manntallet?

Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr. 30.06.

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.  Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Mer informasjon finner du på valg.no

Til toppen