Som mange andre norske kommuner, setter Skien kommune av midler til kunstprosjekter når kommunen bygger en ny barnehage, park, idrettshall, skole eller liknende. Denne ordningen har Skien kommune hatt siden 2000, og en rekke kunstprosjekter er realisert. Alle prosjektene er skulpturelle kunstverk som er tilgjengelig for allmennheten i offentlig rom. Sammen med tidligere verk innkjøpt til Skien kommunale kunstsamling er kunstverkene publisert på Digitalt museum.

Til toppen