Grenlandskommunenes innkjøpsenhet

Innhold

Felles innkjøpsfunksjon for Bamble-, Drangedal-, Kragerø-, Porsgrunn-, Siljan- og Skien kommune.

Grenlandskommunenes innkjøpsenhet

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 158, Sentrum, 3701 Skien
Besøksadresse: Torggata 10, 3724 Skien (inngang Skistredet, Landmannsgården)
Organisasjonsnummer: 991 799 710
E-post: gki@skien.kommune.no

Ansatte

Konstituert daglig leder
Vårin Lyngstad König (gjelder perioden mars 2024 – august 2024)
varin.lyngstadkonig@skien.kommune.no
telefon 90 53 98 87

Daglig leder
Anette Wessel Gerner (svangerskapspermisjon t.o.m. 31.07.2024)

Innkjøpskonsulent
Torstein Roalkvam
torstein.roalkvam@skien.kommune.no
telefon 41 65 64 33

Spesialkonsulent
Anita Hellehaven
anita.hellehaven@skien.kommune.no
Telefon 93 44 73 85

Rådgiver
Nina Elisabeth Rybråten (svangerskapspermisjon t.o.m. 01.05.2024)

Spesialkonsulent
Bjørn Gunnar Lauritsen
bjorn.lauritsen@skien.kommune.no
telefon 90 11 00 81

Spesialkonsulent
Tone Elgen Semb
tone.semb@skien.kommune.no
telefon 45 27 85 11

Spesialkonsulent
Hanne Moen
hanne.moen@skien.kommune.no
telefon 94 43 71 86

Rådgiver
Frank Arne Hermansen
frank.arne.hermansen@skien.kommune.no
telefon 98 45 29 17

Anskaffelsesprotokoll

Politiske vedtak

Lovverk

Driftsrapporter

Bakgrunn og organisering av innkjøpssamarbeidet

GKI er et forpliktende innkjøpssamarbeid som ble etablert i 2007, med formål om å oppnå:

  • Stordriftsfordeler ved bedre priser og betingelser
  • Redusere administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler
  • Redusere fakturamengde
  • Høy innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet

GKI er organisert som et kjøpsavtalesamarbeid med Skien kommune som vertskommune. 

Styret

Styret er det øverste samarbeidsorgan for innkjøpssamarbeidet og består av rådmennene/kommunedirektørene i deltakerkommunene. 

Styreleder:
Jan Sætre, rådmann i Siljan kommune

Styremedlem:
Karin Finnerud, Per Sortedal, Hans Bakke, Dag William Eriksen, 
Birgit Sannes.

Observatør:
Laila Brattelid (v/fagforeningene)

Samarbeidsråd

Samarbeidsrådet består av kontaktpersoner fra kommunene, og er et rådgivende organ ovenfor daglig leder ved GKI. Samarbeidsrådets oppgaver består av:

  • Rådgivning i saker om samarbeid, organisering, rutiner, retningslinjer og regelverk
  • Rådgivning ved utarbeidelse av virksomhetsplan, budsjett og årsmelding
  • Utvelgelse av fagpersoner til kompetansegrupper
  • Samarbeidsrådet utgjør kompetansegruppen på avtaleområdene el-kraft og forsikringer

Medlemmer i samarbeidsrådet (.pdf)

Kommunale og interkommunale selskaper

Flere kommunale og interkommunale selskaper har inngått samarbeidsavtale med GKI.

Selskaper tilsluttet innkjøpssamarbeidet (.pdf)

Til toppen