Utbyggingsavtale - Tømmerkaia og Smieøya

Innhold

Utbyggingsavtalen fastslår hvem som har ansvar for å gjennomføre og finansiere offentlig infrastruktur.

Skien kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Steinar Moe Eiendom AS og Skien kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 §17-4. 

Denne avtalen er basert på Skien bystyres vedtatte prinsippsak for bruk av utbyggingsavtaler fra 7. mai 2020, sak 42/20.

Dokumenter

Fremforhandlet utbyggingsavtale.

I tillegg til avtalens hoveddokument, består avtalen av følgende vedlegg:

  1. Reguleringsbestemmelser
  2. Plankart
  3. Justeringsavtale
  4. Justeringsoppstilling mal
  5. Utbyggingsavtale som utgår (Skien kommune og Steinar Moe Eiendom AS, datert 13.11.2019
  6. Tilbud fra utbygger for opparbeiding av offentlig infrastruktur.
  7. Kartskisse utbyggingsområde med kommentarer
  8. Kartskisse omfang av offentlig VA - anlegg 
  9. Sjekkliste, bruk av kontantbidrag

Har du innspill?

Du kan sende innspill til e-post: post@skien.kommune.no, eller  Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien.

Merk innspillet med saksnummer 23/68737. 

Frist for innspill: 20.11.2023.

Har du spørsmål?

Kontakt utbyggingsansvarlig Knut M. Amlie på e-post: knut.amlie@skien.kommune.no
eller telefon 91 33 34 83.

Kart som viser område for utbyggingsavtale på Tømmerkaia og Smieøya.

Kartet viser området for utbyggingsavtalen. Se ytterligere kartinformasjon.

Til toppen